Po skupščini KK Olimpija Ljubljana

Nov predsednik KK Olimpija Ljubljana je za obdobje naslednjih štirih let postal g. Tomaž Berločnik, podpredsedniki g. Jože Mermal, g. mag. Igor Mervič in ga. Tjaša Ficko.

Danes je v prostorih dvorane Stožice potekala redna letna skupščina KK Olimpija Ljubljana. Člani so na seji sprejeli letno poročilo za poslovno leto 2016, poročilo nadzornega odbora za leto 2016 in potrdili zapisnik izredne skupščine iz leta 2015. Potrjene so bile tudi nekatere spremembe klubskega statuta.

Skupščina je imenovala novega predsednika, podpredsednike, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo kluba.

Nov predsednik KK Olimpija Ljubljana je za obdobje naslednjih štirih let postal g. Tomaž Berločnik, podpredsedniki g. Jože Mermal, g. mag. Igor Mervič in ga. Tjaša Ficko.

Vsi ostali organi kluba so bili prav tako potrjeni za obdobje od 4. julija 2017 do 4. julija 2021.

Organi KK Olimpija Ljubljana za obdobje 4. julij 2017 do 4. julij 2021, imenovani na skupščini v skladu s statutom društva:

Upravni odbor

Predsednik: Tomaž Berločnik
Podpredsednik: Jože Mermal
Podpredsednik: Igor Mervič
Podpredsednica: Tjaša Ficko
Član: Dušan Zorko
Član: Andrej Slapar
Član: Rudolf Skobe
Član: Damjan Kralj
Član: Janez Drvarič
Član: Matevž Zupančič

Nadzorni odbor

Član: Silvester Zaman
Član: Aleš Pogačnik
Član: Bojan Župevec

Disciplinska komisija

Član: Benjamin Jošar
Član: Jernej Osterman
Član: Aljoša Žorga

Ob zaključenem poslovnem letu in opravljeni zunanji reviziji so člani klubsko poslovanje ocenili kot ustrezno. Novo klubsko vodstvo bo prioritetno nadaljevalo s programom finančne sanacije.

Presežek prihodkov nad odhodki je tako znašal 231.677 EUR, čisti presežek prihodkov nad odhodki je bil 194.766 EUR in davek od dohodka pravnih oseb 36.911 EUR. Vse kratkoročne obveznosti kluba so na dan 31.12.2016 znašale 2.006.050 EUR. Do današnjega dne, 4.7.2017 je KK Olimpija Ljubljana dolgove znižala na okoli 1.000.000 EUR.

Klubsko vodstvo si je v preteklem obdobju uspešno prizadevalo za čim hitrejše zmanjšanje finančnega dolga, redno izpolnjevalo vse svoje obveznosti ter poslovalo moderno in racionalno. V sezoni 2016/2017 je članski ekipi uspelo osvojiti državno prvenstvo in pokalni naslov, s čimer je tudi športni rezultat ocenjen kot odličen. Klub je še povečal svoje aktivnosti na področjih komunikacije z navijači in družbene odgovornosti kluba samega, njegovih pokroviteljev in partnerjev ter tako uspešno ohranjal zaupanje okolja in tradicionalno prepoznavnost.

Za prihodnje obdobje je novo vodstvo že določilo smernice delovanja kluba, katerega bistvo bo v prvi fazi dokončanje finančne sanacije in transparentno poslovanje v okviru strogih finančnih okvirjev. Povečanje športnih ambicij v regiji in Evropi ostaja srednjeročni cilj kluba, ki želi dolgoročno posegati tudi po najvišjih mestih v ligi ABA in krojiti vrh evropskih tekmovanj – tistih, ki bodo ekonomsko in tekmovalno v realnem dosegu kluba in športno – ekonomskega okolja.

Vse to ne bi bilo in ne bo mogoče brez obilne in zveste podpore vseh pokroviteljev kluba, na čelu z generalnim pokroviteljem Pivovarno Union.

Konkretne športne cilje za sezono 2017-2018 kot tudi sponzorsko piramido, bo klubsko vodstvo predstavilo v začetku meseca septembra. Že pa je jasno, da s dolgoletni generalni pokrovitelj Pivovarna Union poslavlja od imena kluba, a ostaja pomemben člen sponzorske družine.

Tomaž Berločnik, predsednik KK Olimpija Ljubljana: »V veselje in čast mi je prevzeti mesto predsednika enega najbolj uspešnih in prepoznavnih športnih kolektivov v državi. Ni skrivnost, da smo skupaj s pokrovitelji dolgo sestavljali mozaik, a povsem normalno je, da je za tako široke konsenze potreben čas. Pred nami ni nobene revolucije, klub mora najprej končati sanacijo, ki je v zadnjih letih potekala izjemno uspešno, za kar je treba dosedanjemu vodstvu in pokroviteljem izkazati izjemno pohvalo. Najbolj nevarno bi bilo sedaj prehitro poleteti, zato ostajamo na realnih tleh. Informacije o točni sponzorski piramidi bodo morale tudi še nekoliko počakati, saj določene stvari še usklajujemo. Vse to nas, kot vidite, ne ustavlja pri sestavi nove ekipe, ki se bo znova spopadla na več frontah. Skupaj verjamemo, da uspešno.«

Matevž Zupančič, direktor KK Olimpija Ljubljana: »Veseli nas, da so pokrovitelji, nadzorni odbor in na koncu še skupščina kot vrhovni organ društva prepoznali naše delo in rezultate kot uspešne. Pred nami je novo obdobje, v katerem želimo najprej ohraniti svojo racionalnost in transparentnost, nato pa jo ob pravem času oplemenititi s težko pričakovanim dvigom športnih ambicij. Verjamem, da se bo pozitivna energija na tribunah poznala že v prihodnji sezoni, ko bomo na okopih branili oba domača naslova ter se znova merili v regiji in Evropi.«

Galerija

Video